Dovozce bezlepkových potravin

Jaké jsou formy celiakie

Jaké jsou formy celiakie

V současné době lékaři rozeznávají pět forem celiakie, které se od sebe liší anamnézou, charakterem a intenzitou obtíží, které mohou být typické či atypické. A také histologickým nálezem na sliznici tenkého střeva. Jedná se o formu klasickou, subklinickou (nebo také atypickou), silentní, latentní a potenciální. Jednotlivé formy celiakie mohou přecházet v jiné formy, takže to, že je někomu zjištěna latentní forma neznamená, že nemůže přejít v tu klasickou.

Klasická forma je charakteristická výskytem typických střevních příznaků (jako je průjem, nebo zácpa a nadýmání), přítomností protilátek a pozitivním histologickým nálezem ve střevní sliznici.

Subklinická forma má výrazné mimostřevní příznaky (metabolická osteopatie, neplodnost, hematologické a biochemické změny). Protilátky i histologický nález naznačují pozitivitu, avšak ne vždy tomu tak je.

Silentní forma (tichá) je forma celiakie, při níž se příznaky nevyskytují. Má však pozitivní tkáňové protilátky i histologický nález. Často je zjištěna u jedinců, kteří mají v rodině někoho, kdo už celiakií trpí.

Při latentní formě nejsou přítomné obtíže. Protilátky jsou přítomné a v histologickém nálezu je zjištěno zvýšené množství intraepiteliálních lymfocytů (zkratka IEL- jsou to speciální bílé krvinky) s tím, že povrch sliznice tenkého střeva je normální. V tomto případě se může jednat o pacienty v časné fázi onemocnění, kdy ještě nedošlo k poškození sliznice tenkého střeva. Někteří pacienti pak mohou trpět pouze dočasnou intolerancí vůči lepku.

Poslední z forem celiakie je potenciální forma. Tato forma také nevykazuje žádné příznaky. Je u ní možnost negativity protilátek a jedinou známkou onemocnění je zvýšené množství IEL v histologickém nálezu. Stejně jako u předchozí formy je sliznice tenkého střeva normální.


Objevte chuť bezlepkových potravin Schär


<< Zpět na články