Dovozce bezlepkových potravin

AKTUÁLNÍ INFORMACE K DODÁVKÁM ZBOŽÍ

Vážení zákazníci,

s ohledem na aktuální vývoj situace výskytu koronaviru a s ním spojeného několikanásobného zvýšení poptávky, bychom Vás chtěli informovat, že firma Dr. Schär má výrobní haly v celé Evropě a všechny jsou stále v plném provozu. Z kapacitních důvodů však výrobce není schopen pokrýt současnou velmi vysokou poptávku. Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste si nevytvářeli nadbytečné zásoby a s ohledem na ostatní objednávali jen zboží, které opravdu potřebujete.

Děkujeme za pochopení.

Mezinárodní den celiakie

Mezinárodní den celiakie

Mezinárodní (někdy také uváděný jako světový) den celiakie připadá na každý třetí víkend v květnu. V roce 2014 tedy připadá na 17. května. Tento svátek se slaví až od roku 2003 a má za úkol především zvýšit povědomí o této doposud nevyléčitelné nemoci, která postihuje zhruba 1% obyvatel. Vzhledem k tomu, že jen asi každý desátý člověk trpící celiakií ví o tom, že jí trpí, tak je o to důležitější věnovat se rozšíření informací o celiakii nejen mezi odbornou společností, ale také tou laickou.

Důvodem, proč tolik lidí neví o tom, že celiakií trpí je hlavně to, že jsou špatně diagnostikováni. Příznaky celiakie se totiž u všech lidí liší a navíc se podobají mnoha jiným nemocem, takže přijít na to, že nemocný má právě celiakii může někdy trvat i roky. A přitom je prvotní vyšetření tak jednoduché- stačí běžný odběr krve, který naznačí, zda má pacient protilátky proti určitým látkám.

V České republice se ku příležitosti oslav tohoto dne pořádá zejména Fórum celiaků konané na Úřadu městské části Prahy 8, kde si kromě prezentace výrobců a prodejců bezlepkových potravin, ochutnávek těchto výrobků a možnosti jejich zakoupení, můžete poslechnout mnoho zajímavých přednášek vedených odborníky a lékaři specializujícími se na oblast celiakie a bezlepkové diety. Návštěva tohoto Fóra vám tak přinese nejen užitečné informace o celiakii jako takové, ale přinese vám také rady, jak si zpestřit a oživit bezlepkový jídelníček. Na pořádání této akce se podílejí kromě Společnosti pro bezlepkovou dietu také některé kluby celiaků ze všech koutů České republiky, které vám poskytnou potřebné informace i mimo tento mezinárodní den.


Objevte chuť bezlepkových potravin Schär


<< Zpět na články